Сдружение

ЗАПИСВАНЕ и АНУЛАЦИИ

У С Л О В И Я 

за участие в туристическа проява, организирана от ТД „Стратеш"

1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", участват само членове на дружеството т.е. само лица, които имат закупена членска марка за текущата година от ТД "Стратеш". Записването става само в офиса на Дружеството, срещу внесена първоначална сума /капаро/, която е в размер на 50 % от стойността на проявата.

2. Всички желаещи да участват, трябва да внесат капарото най-малко 30 /тридесет/ дена преди дата на проявата. Окончателната сума за проявата трябва да бъде внесена 10 дена преди датата на отпътуването.

3. Ако някой записал се, е възпрепятстван да участва са в сила следните анулационни условия:
3.1. Крайният срок, в който турист, платил капаро може да се откаже от проява, организирана от ТД "Стратеш", без да дължи неустойка е 29 дена преди датата на проявата.
3.2. При анулация по-малко от 29 дена, преди датата на пътуването, се дължи неустойка в размер на:
- Ако направената анулация е от 29 до 20 дни включително преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30% от цената на проявата, 
- Ако направената анулация е от 19 до 10 дни включително преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от цената на проявата.
- Ако направената анулация е 10 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на проявата.

4. Дружеството си запазва правото за промяна стойността на проявата, ако фирмата превозвач промени договорената сума за транспорта, поради промяна в цената на горивата.

5. Всеки участник преценява, своите възможности и в кой от предложените маршрути да се запише, за да не да създава трудности за себе си и групата.

6. Всеки участник трябва да има подходяща екипировка за различните прояви, които организира ТД „Стратеш" - петдневен преход в планината, екскурзия в България или чужбина, двудневни прояви, еднодневни прояви - „Зелена неделя".

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info