Туристическо Дружество

РОДОПИ

Родопи 17 – 21 юни 2017 г.


х."Смолянски езера" - х."Ледницата - х."Чаирски езера" - х."Триградски скали" - водач Светослав Генков


         Забележка:

          В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.

         2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info