Туристическо Дружество

РИЛА

    Рила  15 - 19 юли 2017 г., маршрути:

х."Македония" - х."Рибни езера" - х."Грънчар" - х."Трещеник", водач Светослав Генков

х."Грънчар" - х."Рибни езера" - х."Македония" - Семково, водачи Мариета Колева /Мимката/ и Михо Гарибски

Забележка:

1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.

2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info