Туристическо Дружество

Предстоящи прояви

Предстоящи прояви:


м.ЮНИ

03.06. "Зелена неделя": екопътека "Боров камък" - РИМ Враца - природен феномен "Божият камък";

09 - 10.06. Поход до хижа "Бенковски";

16.06 - 20.06. Екскурзия: Северно Черноморие, Североизточна България.


м.ЮЛИ

08.07. - 14.07. - Детски лагер на хижа "Дерменка";

14.07. - 18.07. - Походи в Рила. Маршрутите може да видите в секция "Маршрути".


м.АВГУСТ

11.08. - 15.08. - Походи в Пирин. Маршрутите може да видите в секция "Маршрути";

25.08. - 26.08. - Изкачване на връх "Ботев" и нощувка на хижа "Плевен".


Актуална информация за проявите може да получите на телфони 0882966457; 0884213030 и в офиса на Дружеството - ул. "Генерал Скобелев" N:1 (срещу фото "Алекс").


1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.

2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.

3. Ако някой записал се, е възпрепятстван да участва са в сила следните анулационни условия:

3.1. Крайният срок, в който турист, платил капаро може да се откаже от проява организирана от ТД "Стратеш", без да дължи неустойка е 15 дни преди датата на проявата.

3.2. При анулация по-малко от 15 дни, преди датата на проявата, се дължи неустойка в размер на:

- Ако направената анулация е от 14 до 10 дни включително преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30% от цената на проявата, 

- Ако направената анулация е от 9 до 7 дни включително преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70%от цената на проявата.

- Ако направената анулация е 6 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на проявата.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info