Сдружение

Предстоящи прояви през 2021 г.


Предстоящи прояви

 

22, 23, 24 МАЙ - екскурзия: гр. Гърмен-античен римски град Никополис ат нестум-с. Лещен-с. Ковачевица-гр. Гоце Делчев /н./-с. Долен АИР-гр. Доспат-гр. Сърница /н./-Велинград-с. Дорково-гр. Пазарджик.

19-23 ЮНИ - Родопи: х.Персенк - х.Върховръх - х.Родопски партизани - Перущица


Актуална информация за проявите може да получите на телфони 0882966457; 0884213030 и в офиса на Дружеството - ул. "Генерал Скобелев" N:1 (срещу фото "Алекс").

1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.

2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.

3. Ако някой записал се, е възпрепятстван да участва са в сила следните анулационни условия:

3.1. Крайният срок, в който турист, платил капаро може да се откаже от проява организирана от ТД "Стратеш", без да дължи неустойка е 15 дни преди датата на проявата.

3.2. При анулация по-малко от 15 дни, преди датата на проявата, се дължи неустойка в размер на:

- Ако направената анулация е от 14 до 10 дни включително преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30% от цената на проявата, 

- Ако направената анулация е от 9 до 7 дни включително преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70%от цената на проявата.

- Ако направената анулация е 6 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на проявата.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info