Сдружение

ПЛАНИНИ в БЪЛГАРИЯ

ПИРИН от 17 до 21 ЮЛИ 2021 г. 

I-ви маршрут: 
хижа "Яворов" - хижа "Вихрен" - заслон "Спано поле" - хижа "Демяница", водач Светослав Генков;
II-ри маршрут: 
хижа "Вихрен" - хижа "Синаница" - хижа "Загаза" - хижа "Яворов", водач Михо Гарибски

РИЛА от 11 до 15 АВГУСТ 2021 г.
I-ви маршрут: хижа "Венетица" - хижа "Белмекен" - хижа "Заврачица" - Боровец, водач Светослав Генков;
II-ри маршрут: ЦПШ "Мальовица" /2 нощувки/ - хижа "Мечит" /2 нощувки/, през местността "Овнарско", водач Михо Гарибски


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info