Туристическо Дружество

ПИРИН

     Пирин  16 - 20 август 2017 г., маршрути:

х."Извора" - х."Славянка" - х."Конгур" - х."Беласица" - водач Светослав Генков;

х."Бъндерица" - з-н "Тевно езеро" - з-н "Спано поле" - х."Беговица", водач Мариета Колева;

х."Бъндерица" - х."Синаница" - з-н "Спано поле" - х."Беговица", водач Михо Гарибски.


Забележка:

1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.

2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info