Туристическо Дружество

Календарен план

Календарен план за проявите през 2018 година
месец проява
13 и 14 януари Поход до хижа "Тъжа"
03-04 февруари Поход до х."Дерменка" само за добре подготвени и екипирани туристи
02-06 февруари Ученически ски  лагер на Беклемето
17-18 февруари Поход до хижа "Амбарица"
19 февруари Поход до Къкринското ханче
17-18 март Поход до хижа "Вежен"
25 март "Зелена неделя" - Деветашко плато
април Хижа в Стара планина - двудневен 
април "Зелена неделя" 
01 май Еднодневена проява (поход или екскурзия, според метеорологичните условия)
май Хижа в Стара планина - двудневен 
24.май Еднодневена проява (поход или екскурзия, според метеорологичните условия)
юни Хижа в Стара планина - двудневен 
юни "Зелена неделя"
16 - 20 юни Екскурзия по Северното Черноморие
08 - 14 юли Лагер на хижа Дерменка
14 - 18 юли Походи в Рила
11-15 август Походи в Пирин
26 август Ден на туризма - изкачване на Черни връх
01 - 02 септември Празникът на хижа Дерменка 
02 - 08 септември Гърция - планина Тимфи, каньон Викос, Македония - Кораб планина
06 - 09 септември Поход в Стара планина
септември "Зелена неделя"
октомври Хижа в Стара планина - двудневен 
октомври "Зелена неделя"
ноември Хижа в Стара планина - двудневен 
ноември "Зелена неделя"
декември Хижа в Стара планина - двудневен 
декември "Зелена неделя"

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info