Туристическо Дружество

Календарен план на проявите за 2017 г.

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАТЕШ"

телефони: 0882966457; 0884213030; e-mail: strateshlovech@gmail.com


месец проява
07 - 08 януари Иванов ден на хижа "Тъжа"
14 - 15 януари Поход до хижа "Васильов"
28 - 29 януари Поход до х."Дерменка" само за добре подготвени и екипирани туристи
04 - 08 февруари Ученически ски  лагер на Беклемето
февруари Ски  лагер за възрастни на Беклемето, ако се сформира група
февруари Хижа в Стара планина - двудневен 
19 февруари Поход до Къкринското ханче
март Хижа в Стара планина - двудневен 
март "Зелена неделя" 
април Хижа в Стара планина - двудневен 
април "Зелена неделя" 
29 април - 01 май Стара планина - х. "Коза стена - х. "Ехо"
14 май  
"Зелена неделя"
май Хижа в Стара планина - двудневен 
юни Хижа в Стара планина - двудневен 
юни "Зелена неделя"
17 - 21 юни Поход в Родопи                                                                 
24 - 28 юни Гърция
02 - 08 юли Лагер на хижа Дерменка
15 - 19 юли Походи в Рила
23 - 29 юли Лагер на хижа Дерменка II-ра смяна, ако има желаещи.
16-20 август Походи в Пирин
27 август Ден на туризма - изкачване на Черни връх
02 - 03 септември Празникът на хижа Дерменка 
03 - 07 септември Поход в Стара планина
септември "Зелена неделя"
октомври Хижа в Стара планина - двудневен 
октомври "Зелена неделя"
ноември Хижа в Стара планина - двудневен 
ноември "Зелена неделя"
декември Хижа в Стара планина - двудневен 
декември "Зелена неделя"
Забележка:
1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.
2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info