Сдружение

Календарен план 2020 г.

месец                               проява
11 и 12 януари Поход до хижа "Тъжа"
31 януари-05 февруари Ученически ски  лагер на Беклемето
01-02 февруари Поход до хижа "Дерменка" 
08-12 февруари Ски лагер на Беклемето
19 февруари Поход до Къкринското ханче
22 и 23 февруари Поход до хижа "Васильов"
21 и 22 март Поход до хижа "Амбарица"
29 март "Зелена неделя": карстов район с.Реселец
13 - 17 април Ученически лагер на Беклемето
1-3 май Поход в Средна гора: хижа "Бунтовна"
23-25 май Екскурзия
07-12 юни остров Самотраки, вр.Фенгари - 1611 м.н.в.
20-24 юни РОДОПИ
юни "Зелена неделя"
05-11 юли Лагер на Дерменка
22-26 юли ПИРИН
12-16 август РИЛА
23-26 август Румъния
05-08 септември х."Дерменка", празник на хижата, поход в Стара планина
септември Хижа в Стара планина - двудневен??? 
септември "Зелена неделя"
октомври Хижа в Стара планина - двудневен 
октомври "Зелена неделя"
ноември Хижа в Стара планина - двудневен 
ноември "Зелена неделя"
декември Хижа в Стара планина - двудневен 
декември "Зелена неделя"
Забележка:
1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.
2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info