Сдружение

Календарен план 2019 г.


месец                               проява
12 и 13 януари Поход до хижа "Васильов"
01-05 февруари Ученически ски  лагер на Беклемето
02-03 февруари Поход до х."Дерменка" 
16-20 февруари Ски  лагер на Беклемето, за начинаещи
19 февруари Поход до Къкринското ханче
02.03.-04.03. Поход в чест на "3-ти МАРТ" х.Бузлуджа-Шипка
30 март "Зелена събота"
31.03.-05.04. Ученически лагер на Беклемето
април "Зелена неделя" 
април Хижа в Стара планина - двудневен 
май "Зелена неделя"
май Хижа в Стара планина - двудневен 
08-12 юни Родопи
26-21 юни остров Самотраки, вр.Фенгари-1611 м.н.в.
юни "Зелена неделя"
юни Хижа в Стара планина - двудневен 
07-13 юли Лагер на Дерменка
10-14 юли Походи в Рила
14-18 август Походи в Пирин
31.08.-01.09. х."Дерменка", ден на туризма и празник на хижата
15 септември "Зелена неделя": Бекелемето - "Курт хисар", Рудниците, Римска пътна станция "Монтемно"
28-29 септември Поход до хижа "Бенковски"
13 октомври "Зелена неделя": връх "Червен", връх "Острич"
19-20 октомври хижа "Плевен", връх "Ботев"
10 ноември "Зелена неделя"-Манастири по Искърското дефиле
16-17 ноември хижа "Чучул"
30.XI.-01.XII. хижа "Момина поляна"
15 декември


"Зелена неделя", околностите на Ловеч


                

Забележка:
1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.
2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info