Туристическо Дружество

Календарен план

План за проявите през 2018 година
месец проява
13 и 14 януари Поход до хижа "Тъжа"
03-04 февруари Поход до х."Дерменка" 
02-06 февруари Ученически ски  лагер на Беклемето
17-18 февруари Поход до хижа "Амбарица"
19 февруари Поход до Къкринското ханче
17-18 март Поход до хижа "Вежен"
15 април "Зелена неделя" 
21 - 22 април Поход до хижа "Мазалат"
13 май "Зелена неделя" - Деветашко плато
19 - 20 май Поход до хижа "Ехо"
03.юни "Зелена неделя" - екопътека "Боров камък" - РИМ Враца - природен феномен "Божият мост";
09 - 10 юни Поход до хижа "Бенковски"
16 - 20 юни
01. юли
Екскурзия по Северното Черноморие
"Зелена неделя" - разходка до заслон "Орлово гнездо"
08 - 14 юли Лагер на хижа Дерменка
14 - 18 юли Походи в Рила
11-15 август Походи в Пирин
26 август "Зелена неделя": Беклемето - х. "Козя стена" - Беклемето
01 - 02 септември Празникът на хижа Дерменка 
02 - 08 септември Гърция - планина Тимфи, каньон Викос, Македония - Кораб планина
22 - 24 септември Екскурзия: с.Резово - защитена местност Силистар - устието на р.Велека - гр.Ахтопол /н./ - гр.Царево - Беглик таш - р.Ропотамо - гр.Созопол /н./ - гр.Бургас
септември "Зелена неделя"
октомври Хижа в Стара планина - двудневен 
октомври "Зелена неделя"
ноември Хижа в Стара планина - двудневен 
ноември "Зелена неделя"
декември Хижа в Стара планина - двудневен 
декември "Зелена неделя"
Забележка:
1. В проявите организирани от ТД "Стратеш", могат да участват само членове на Дружеството.
2. Датите на проявите могат да претърпят промени поради: неподходящи  метеорологични условия, липса на участници или по тяхно желание.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info