Туристическо Дружество

ЛАГЕРИ

ученически лагерна хижа „ДЕРЕМЕНКА"

в Средна Стара планина

„Да опознаем и обикнем стария Балкан"

Лагерът  ще се проведе през лятната ваканция в рамките на седем дена от 08 до 14 юли 2018 г. на хижа „Дерменка" 1504 м.н.в., собственост на ТД „Стратеш", Ловеч.

        Целта на организаторите ТД „Стратеш", Планинска Спасителна Служба, отряд Ловеч при ОС на БЧК и стопаните на хижата е да изведат децата сред планинската природа, където те да придобият зания, умения и качества, свързани с физическото здраве, с опазването на заобикалящата ни природа, оцеляване и бивакуване, ориентиране и други начални планинарски умения.

                                                               П Р О Г Р А М А

 на детски лагер на хижа „Дерменка" – Стара  планина от 08 до 14 юли 2018 г.

НЕДЕЛЯ

- 08.30 ч. Отпътуване  от Ловеч /спирка Чепика/ – Беклемето /прохода/.

- 10.30 ч. Преход  Беклемето  – заслон „Орлово гнездо"  -  хижа „Дерменка" – 3,00 - 3,30 часа.

- 13.00 - 14.00 ч. Пристигане и настаняване в хижата.

- 14.00 - 16.30 ч. Обяд, почивка, свободно време.

- 16.30 - 17.30 ч. Запознаване с програмата на лагера, реда в хижата и района, инструктаж.

- 17.30 - 19.30 ч.  Спортни игри с топка, шах, федербал и други.

- 19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

- 22.30 ч. Сън.

ПОНЕДЕЛНИК

- 08.00 - 10.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, гимнастика, закуска.

- 10.00 - 10.40 ч. Беседа: Опознаване на родния край Ловеч и околностите. Почивка - 10 мин.

- 10.50 - 11.30 ч.  Беседа: Ориентиране в планината и топография. Свободно време.

- 12.30 - 16.00 ч. Обяд, почивка, свободно време.

- 16.00 - 19.00 ч. Работа с въжета – практика, направа на алпийски възли – въжена носилка, тролей. Лично време.

- 19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

- 22.30 ч. Сън.

ВТОРНИК

-  08.00 - 10.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, гимнастика, закуска.

- 10.00 - 10.40 ч. Беседа:  География на планините в България  и  Опазване на природата. Почивка - 10 мин.

 - 10.50 - 11.30 ч. Беседа: Защитени територии в България – Национален парк „Централен Балкан". Почивка - 10 мин..

- 11.40 - 12.20 ч. Беседа: Опасности в планината през лятото, поведение на туристите и оказване на първа помощ.

-  12.30 - 14.00 ч. Обяд, почивка, свободно време.

- 14.00 - 17.30 ч. Преход в околностите - хижа „Мъка". Занимания по ориентиране в открита местност, маркировка и топография.

- 17.30 - 19.30 ч.  Спорт и лично време.

- 19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

- 22.30 ч. Сън.

СРЯДА

- 08.00 - 09.30 ч. Ставане от сън, лична хигиена, гимнастика, закуска.

- 09.30 - 10.10 ч. Лекция:  „Биваци и бивакуване през лятото".

- 10.10 - 11.30 ч. Практически занимания – изграждане на бивачен лагер с подръчни материали, палатки и съоръжения, огнище.

- 11.30 - 12.30 ч. Традиционно почистване в района на х. „Дерменка".

- 12.30 - 15.00 ч. Обяд, почивка, свободно време..

- 15.00 - 18.0 ч. Преход в околността до местността  „Партизанския лагер".

- 18.00 - 19.30 ч. Лично време.

- 19.30 - 23.00 ч. Вечеря, разбор за деня, музикална забава.

- 23.00 ч. Нощувка в палатъчен лагер /при възможно осигуряване на достатъчно палатки!!!/

ЧЕТВЪРТЪК

- 08.00 - 09.30 ч. Ставане от сън, лична хигиена, закуска.

- 09.30 - 17.00 ч. Поход в планината с обяд. Изкачване на връх Гердектепе 1713 м.н.в. Достигане на хижа „Добрила" и връщане на хижа „Дерменка".

- 17.00 - 19.30 ч. Почивка, свободно време.

- 19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

- 22.30 ч. Сън.

ПЕТЪК

- 08.00 - 10.00 ч.  Ставане от сън,  лична хигиена, закуска.

- 10.00 - 10.40 ч. Беседа: Планинарска екипировка през лятото и подреждане на туристическата раница.

- 10.50 – 13.00 Беседа: Запознаване с растителния свят в планината: билки. Свободно време.

- 13.00 - 16.30 ч. Обяд, почивка, свободно време.

- 16.30 -  18.00 ч. Осигуряване на дърва за лагерния огън и подготовка на огнището.

- 18.00 - 20.00 ч. Свободно време.

- 20.00 ч. Тържествена вечеря. 

- 21.00 ч. Запалване на лагерния огън. Викторина. Разбор на целия лагер. Песни и танци.

- 23.15 ч. Сън.

СЪБОТА

- 08.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, закускa.

- 09.00 ч. Закриване на лагера.

- 09.15 ч. Преход 3 часа до к.к. Беклемето.

- 12.30 - 15.00 ч. Посещение на въжена градина „Катеричката" /по желание/ в курорта  Беклемето. Отпътуване за Ловеч.

- около 16.00 - 16.30 ч. Пристигане в Ловеч /спирка ОББ/


ЗАБЕЛЕЖКА: ТД „Стратеш" си запазва правото за промени в програмата, поради влошени метеорологични условия или други настъпили неочаквани събития от обективен или субективен характер!

На хижа „Дерменка" няма обхват на мобилните оператори, но има пряка телефонна връзка: 02/4910006!
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info