Сдружение

ЛАГЕРИ

2020 година

Детски ски лагер на Беклемето, Стара планина 

от 31 януари 2020 г. до 5 февруари 2020 г. 


2019 година

Ученически лагер на хижа „ДЕРЕМЕНКА" в Средна Стара планина 

„Да опознаем и обикнем стария Балкан"от 07 до 13 юли 2019 г. 

                                                          П Р О Г Р А М А

07.07.2019 /неделя/

08.30 ч. Отпътуване  от Ловеч /спирка Чепика/ – Беклемето /прохода/.

10.30 ч. Преход Беклемето–заслон „Орлово гнездо"- хижа „Дерменка" – 3,00 - 3,30 ч

13.00 - 14.00 ч. Пристигане и настаняване в хижата.

14.00 - 16.30 ч. Обяд, почивка, свободно време.

16.30 - 17.30 ч. Запознаване с програмата на лагера, реда в хижата и района, инструктаж.

17.30 - 19.30 ч.  Спортни игри с топка, шах, федербал и други.

19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

22.30 ч. Сън.

08.07.2019 /понеделник/

08.00 - 10.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, гимнастика, закуска.

10.00 - 10.40 ч. Беседа: Опознаване на родния край Ловеч и околностите. Почивка - 10 мин.

10.50 - 11.30 ч.  Беседа: Ориентиране в планината и топография. Свободно време.

12.30 - 16.00 ч. Обяд, почивка, свободно време.

16.00 - 19.00 ч. Работа с въжета – практика, направа на алпийски възли – въжена носилка, тролей. Лично време.

19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

22.30 ч. Сън.

09.07.2019 /вторник/

08.00 - 10.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, гимнастика, закуска.

10.00 - 10.40 ч. Беседа:  География на планините в България  и  Опазване на природата. Почивка - 10 мин.

10.50 - 11.30 ч. Беседа: Защитени територии в България – Национален парк „Централен Балкан". Почивка - 10 мин..

11.40 - 12.20 ч. Беседа: Опасности в планината през лятото, поведение на туристите и оказване на първа помощ.

12.30 - 14.00 ч. Обяд, почивка, свободно време.

14.00 - 17.30 ч. Преход в околностите - хижа „Мъка". Занимания по ориентиране в открита местност, маркировка и топография.

17.30 - 19.30 ч.  Спорт и лично време.

19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

22.30 ч. Сън.

10.07.2019 /сряда/

08.00 - 09.30 ч. Ставане от сън, лична хигиена, гимнастика, закуска.

09.30 - 10.10 ч. Лекция:  „Биваци и бивакуване през лятото".

10.10 - 11.30 ч. Практически занимания – изграждане на бивачен лагер с подръчни материали, палатки и съоръжения, огнище.

11.30 - 12.30 ч. Традиционно почистване в района на х. „Дерменка".

12.30 - 15.00 ч. Обяд, почивка, свободно време..

15.00 - 18.0 ч. Преход в околността до местността  „Партизанския лагер".

18.00 - 19.30 ч. Лично време.

19.30 - 23.00 ч. Вечеря, разбор за деня, музикална забава.

23.00 ч. Нощувка в палатъчен лагер /при възможно осигуряване на достатъчно палатки!!!/

11.07.2019 /четвъртък/

08.00 - 09.30 ч. Ставане от сън, лична хигиена, закуска.

09.30 - 17.00 ч. Поход в планината с обяд. Изкачване на връх Гердектепе 1713 м.н.в. Достигане на хижа „Добрила" и връщане на хижа „Дерменка".

17.00 - 19.30 ч. Почивка, свободно време.

19.30 - 22.30 ч. Вечеря, разбор за деня, свободно време.

22.30 ч. Сън.

12.07.2019 /петък/

08.00 - 10.00 ч.  Ставане от сън,  лична хигиена, закуска.

10.00 - 10.40 ч. Беседа: Планинарска екипировка през лятото и подреждане на туристическата раница.

10.50 – 13.00 Беседа: Запознаване с растителния свят в планината: билки. Свободно време.

13.00 - 16.30 ч. Обяд, почивка, свободно време.

16.30 -  18.00 ч. Осигуряване на дърва за лагерния огън и подготовка на огнището.

18.00 - 20.00 ч. Свободно време.

20.00 ч. Тържествена вечеря. 

21.00 ч. Запалване на лагерния огън. Викторина. Разбор на целия лагер. Песни и танци.

23.15 ч. Сън.

13.07.2019 /събота/

08.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, закускa.

09.00 ч. Закриване на лагера.

09.15 ч. Преход 3 часа до к.к. Беклемето.

12.30 - 15.00 ч. Посещение на въжена градина „Катеричката" /по желание/ в курорта  Беклемето. Отпътуване за Ловеч.

около 16.00 - 16.30 ч. Пристигане в Ловеч /спирка ОББ/


ЗАБЕЛЕЖКА: ТД „Стратеш" си запазва правото за промени в програмата, поради влошени метеорологични условия или други настъпили неочаквани събития от обективен или субективен характер!

На хижа „Дерменка" няма обхват на мобилните оператори, но има пряка телефонна връзка: 02/4910006!


Детски пролетен лагер в к.к. Беклемето от 31.03. до 05.04.2019 г.


31.03. НЕДЕЛЯ: 15.00 ч. Отпътуване от Ловеч /спирка Чепика/ за к. к. "Беклемето".

16.15 ч. Пристигане и настаняване в планинска база  "ИПЗЖ".

17.00 ч. Провеждане на инструктаж. Запознаване с реда в базата и програмата за предстоящият лагер.

18.30 ч. Вечеря.

19.00 – 22.00 ч. Свободно време и занимания. Лично време.

22.30. Сън.

01.04. ПОНЕДЕЛНИК: 08.15 ч. Ставане от сън, утрешна гимнастика. Лично време.

09.15 ч. Закуска.

10.00 ч. Беседа: Запознаване с исторически събития от района на Троянският проход /Беклемето/. Почивка.

11.00 ч. Свободно време и занимания.

12.00 ч. Обяд.

13.00 – 17.00 ч. Преход в планината  – "По стъпките на миналото" – 1-ва част.

17.00 - 18.30 ч. Свободно време. Почивка.

18.30 ч. Вечеря.

19.00 – 22.00 ч. Свободно време, занимания и игри. Лично време.

22.30 ч. Сън.

02.04. ВТОРНИК: 08.15 ч. Ставане от сън, утрешна гимнастика. Лично време.

09.15 ч. Закуска.

10.00 ч. Беседа: Движение в планината и подреждане на туристическата раница. Почивка.

11.00 Свободно време и занимания.

12.00 ч. Обяд.

13.00 – 17.30 ч. Преход в планината – "По стъпките на миналото" – 2-ра част.

18.30 ч. Вечеря.

19.00 – 22.00 ч. Свободно време и занимания. Лично време.

22.30 ч. Сън.

03.04. СРЯДА: 08.15 ч. Ставане от сън, утрешна гимнастика. Лично време.

09.15 ч. Закуска.

10.00 ч. Беседа: Познания за топографията и маркировката в планината.

11.00 – 12.00 ч. Обяд.

13.00 – 18.00 ч. Практически занимания по ориентиране на терен. Надпревара.

18.30 ч. Вечеря.

19.00 – 22.00 ч. Свободно време и занимания. Лично време.

22.30 ч. Сън.

04.04. ЧЕТВЪРТЪК: 08.15 ч. Ставане от сън, утрешна гимнастика. Лично време.

09.15 ч. Закуска.

09.45 – 12.30 ч. Преход в планината.

13.00 ч. Обяд.

14.00 – 17.00 ч. Посещение на въжен парк "Катеричката" /заб.: по желание!/.

17.00 – 18.30 ч. Спортни игри и занимания.

18.30 ч. Вечеря.

19.00 – 22.30 ч. Свободно време. Провеждане на викторина. Лично време.

23.00 ч. Сън.

05.04. ПЕТЪК: 08.15 ч. Ставане от сън, утрешна гимнастика. Лично време.

09.15 ч. Закуска.

10.00 ч. Събиране на багажа и закриване на лагера.

11.00 ч. Отпътуване за Ловеч. Приблизително пристигане на Чепика около 12.30 ч.

  

ЗАБЕЛЕЖКА: ТД „Стратеш" си запазва правото за промени в програмата, поради влошени метеорологични условия или други настъпили неочаквани събития от обективен или субективен характер!

Лагера ще се проведе при минимум 15 участници.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info