Сдружение

Мисия на неправителствената организация

Туристически дружество "Стратеш" е доброволна организация за социален туризъм, спортно-туристически и природозащитни дейности. Основната мисия на сдружението е да приобщи повече хора от различни възрасти към красотите на българската природа

Цели на организацията

Насърчаване и усъвършенстване на различните видове туризъм и спортно-туристически дейности, привличане на повече ученици и младежи за приобщаването им към мисията и целите на организацията - опознаване и обикване на нашите природни красоти и опазването им. Участие в проекти-самостоятелно и като партньори, свързани с туризма

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info